BEEDIGDE LANDMETER-EXPERTEN

Onze Activiteiten

PlaatsbeschrijvingenWaardebepalingen Technische expertises Schade Topografie

Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijving huur


Vooraleer de huurder genot kan hebben van een pand, is het verplicht een plaatsbeschrijving op te maken.


Hiervoor verwezenlijken wij een tegensprekelijke en objectieve vaststelling, die toelaat om de belangen en rechten van de eigenaar – evenzeer van de huurder - zo goed mogelijk te behouden.

De deskundige stelt een volledige en nauwkeurige beschrijving op, die de staat van onderhoud en netheid van het pand, de gebruikte materialen, de verschillende installaties en hun staat van werking vermeldt.

Onze verslagen bevatten eveneens de verschillende tellerstanden, het overzicht van de warmtetellers, het aantal sleutels die aan de huurder worden gegeven, de aanbevelingen m.b.t. het onderhoud en een fotografisch verslag.

Bij het uittreden en op basis van de plaatsbeschrijving bij aanvang, stellen wij de eventuele huurschade vast die tijdens het bewonen werd berokkend en bepalen de vergoedingen die door de huurder verschuldigd zijn, hierbij met name het normale gebruik van de plaatsen, de afschrijving, de kwaliteit van de materialen en hun toepassing te overwegen.

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van werken


Alvorens met de werken te beginnen bij nieuwbouw, renovatie of het aanpassen van het wegennet, is het sterk aanbevolen om een plaatsbeschrijving op te maken voor de appartementsgebouwen die in de nabije omgeving liggen.

Op verzoek van de bouwheer of van een buur, voeren wij een technisch bezoek uit en stellen wij een tegensprekelijk verslag op dat de constructie voor het aanvangen van de werkzaamheden beschrijft.

Wanneer de werkzaamheden voltooid zijn, voeren wij een nieuw bezoek uit dat eruit bestaat om de eventuele schade vast te stellen die door deze werkzaamheden werd toegebracht. Op basis van de veroorzaakte schade, verwezenlijken wij een gemotiveerde staat van verlies.

 

Plaatsbeschrijving bij aankoopBij een aankoop en voornamelijk bij een moeilijke verkoop, vermeldt de plaatsbeschrijving bij aankoop de volledige beschrijving van het goed waarvoor u zich hebt geëngageerd, de staat van netheid en constructief onderhoud, de schilderwerken, de installaties, enz.

Dit tegensprekelijke verslag, dat bij de verkoopsovereenkomst kan gevoegd worden of hernomen als bijzondere clausule, vermijdt dat u voor onaangename verrassingen te staan komt bij de eigendomsoverdracht (authentieke akte).

 

Bureau Maestro Powered By Net-Tonic